Зелени мерки за бизнеса

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMISНовини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Все по-осезаеми, все по-застрашаващи и все по-динамични стават промените в околната среда. Безспорен факт е, че през последните години, всички ние сме свидетели на драстични промени, които водят до редица бедствия и природни катаклизми. И ако преди няколко десетилетия темповете на промените в околната среда бяха обозрими и не така интензивни, то през последните години, тези процеси значително ускориха бързината, с която се развиват. Това наложи и необходимостта от прилагане на спешни мерки както по отношение на опазване на околната среда, така и по отношение на адаптирането към климатичните изменения. За да бъдат успешни и да дадат желаните резултати, тези нови политики и подходи трябва да бъдат спазвани и прилагани както на местно, така и на регионално, национално и европейско ниво. И не само!

Продължи ЧетенетоЗелени мерки за бизнеса