Всички новини

Зелени мерки за бизнеса

Все по-осезаеми, все по-застрашаващи и все по-динамични стават промените в околната среда. Безспорен факт е, че през последните години, всички ние сме свидетели на драстични промени, които водят до редица бедствия и природни катаклизми. И ако...

Прочети повече Зелени мерки за бизнеса

Опасни битови отпадъци

Почти всеки е чувал за "опасни отпадъци", особено когато гледа филм, в който има контейнер със специфичен символ на токсично съдържание. Но знаем ли кои отпадъци се класифицират като опасни, какво трябва да правим с този вид...

Прочети повече Опасни битови отпадъци

Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

Все по-често се нуждаем от определени стоки, които ще използваме за много кратко време. Тези стоки струват скъпо и заемат много място. Дори и да можем да си ги позволим, често се чудим къде да ги сложим...

Прочети повече Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския ...

Прочети повече Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта. Участие в конференцията ще вземат:- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;- инж. Георги Зашев

Прочети повече ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.
Други източници