Всички новини

МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Предоставената услуга за колокация ще ни позволи да осигурим максимална сигурност и непрекъснатост на платформата и да се възползваме от предимствата на високоскоростната интернет свързаност, сигурността на оборудването и захранването, както и устойчивостта на естествените ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

Информационната платформа е почти напълно разработена по отношение на дизайн, архитектура, навигация и визуализация и в момента е на етап прилагане на пространствени и непространствени данни, което ще осигури комбинирано представяне на ориентирана към потребителя информация. Специални благодарности на нашите партньори ...

Прочети повече Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2 по проект №BG16M1OP002-2.009-0036. Експертите на проекта разработват информационна платформа, която ще съчетава пространствена и не- пространствени данни ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД изготви и публикува доклад за изпълнението на Дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“ по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “, ...

Прочети повече Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Встъпителна конференция по проект BG0036

На 17 декември се проведе онлайн встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Събитието привлече участници от всички целеви групи ...

Прочети повече Встъпителна конференция по проект BG0036
Други източници