Всички новини

Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

Екипът на Магистериум ООД разработи Комуникационна стратегия за проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, обхващащ целия период на изпълнение на дейностите. Целта на комуникационната стратегия е да представи ...

Прочети повече Комуникационна стратегия по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за изпълнение на кампанията за популяризиране на резултатите от проект 16BG16M1OP002-2 009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , съфинансирани ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Предоставената услуга за колокация ще ни позволи да осигурим максимална сигурност и непрекъснатост на платформата и да се възползваме от предимствата на високоскоростната интернет свързаност, сигурността на оборудването и захранването, както и устойчивостта на естествените ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД премести и инсталира сървърът, на който е внедрена базата данни на информационната платформа по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, в специално пригоден за целта дейта център.

Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

Информационната платформа е почти напълно разработена по отношение на дизайн, архитектура, навигация и визуализация и в момента е на етап прилагане на пространствени и непространствени данни, което ще осигури комбинирано представяне на ориентирана към потребителя информация. Специални благодарности на нашите партньори ...

Прочети повече Напредва работата по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036.

МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2 по проект №BG16M1OP002-2.009-0036. Експертите на проекта разработват информационна платформа, която ще съчетава пространствена и не- пространствени данни ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.
Други източници