Кроношпан България

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Рециклиране на дървесни отпадъци
Продукцията на дружеството замества масивната дървесина и по този начин способства за щадящото екологосъобразно ползване, намаляващо натиска върху старите гори, като продукцията се характеризира и с отрицателен въглерoден отпечатък.
Чрез новата си технология Кроношпан осигурява висококачествено рециклиране на дървесни отпадъци, образувани от домакинствата, строителството, индустрията и от опаковки, прилагайки на практика модела кръгова икономика. По този начин се намалява потреблението на обла дървесина, осигурява се дълъг жизнен цикъл на дървесината и се увеличава добавената стойност на дървесните продукти.
Кроношпан е член на стопанската камара на FSC®, единственият в страната със сертификат FSC® Recycle credit за проследяване на веригата на доставка и оползотворяване на дървесни отпадъци от бита, строителството, индустрията и опаковки.

Носител на идеята

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ

Година на внедряване

1996

Вижте повече

Сподели тази страница