Видео от представянето на информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Екипът на Магистериум ООД публикува видеото от провелото се на 30 септември 2021 г. официално събитие по представянето на информационната платформа за кръгова икономика CEMIS.BG. Видеото съдържа субтитри на английски.

Платформата е разработена по проект BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС."

Видео от срещата можете да видите тук: https://youtu.be/nhB0Hd9HAD8

Вашият коментар