CEMIS - Разделно събиране на отпадъци - карта по общини. Кликнете върху избрана от Вас община за да се зареди карта с обектите за разделно събиране на отпадъци.CEMIS - Разделно събиране на отпадъци

Benachrichtigungen
Alles löschen

Национално законодателство относно пластмасовите продукти за еднократна употреба.

Viktoriya
(@viktoriya)
Mitglied Moderator

Знаете ли че от 03.07.2021 г. в Европа се забранява употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба - прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене); чинии; сламки; клечки за уши; бъркалки за напитки; съдове за храна и др.?
Изискванията на европейската директива се въвеждат в Република България чрез Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, включена в дневния ред на заседание на Министерския съвет на 20.10.2021 г.

Тази тема беше променена преди 1 Jahr 2 пъти от CEMIS
Тази тема беше променена преди 1 Jahr от Viktorija
AntwortZitat
Themenstarter Публикувано на : 22/10/2021 09:55
iliev
(@iliev)
Neues Mitglied Kunde

Здравейте,
По-важно е да има какво да се яде, ане в какви съдове. Никога не съм харесвал пластмасови прибори. Винаги ползвам метални.

AntwortZitat
Публикувано на : 28/10/2021 10:57
pemasaran togel хареса
Viktoriya
(@viktoriya)
Mitglied Moderator

@iliev Добре дошли във форума на CEMIS!

Да избягвате използването на пластмасови прибори за еднократна употреба всъщност е принос към решаването на проблема със замърсяването на околната среда с отпадъци от пластмаси. Поздравления!

Нерегламентирано изхвърлениете пластмасови продукти за еднократна употреба, особено в близост до морските басейни представляват сериозен риск за морските екосистеми, за биологичното разноообразие и за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.

Във вашия коментар, косвено засягате и друг сериозен проблем - наличието или липсата на достатъчно храна и от там, разхищението на храна. Това е повод за разсъждения в нова тема. Благодаря!

AntwortZitat
Themenstarter Публикувано на : 28/10/2021 11:56
pemasaran togel хареса
MGeorgieva
(@mgeorgieva)
Neues Mitglied Kunde

Всяко действие за ограничаване на количеството на пластмасовите отпадъци е добре дошло. Ако не друго, тази директива ще популяризира алтернативите на пластмасата.

AntwortZitat
Публикувано на : 28/10/2021 19:17
Viktoriya
(@viktoriya)
Mitglied Moderator

@mgeorgieva Добре дошли във форума на CEMIS!

Наистина е важно намаляването на пластмасовите отпадъци. В тази връзка е и забраната производство на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, както и възможностите за използването на алтернативни материали и алтернативни продукти.

Друг важен елемент от това законодателство е и изискаването на маркировка, с цел предупреждение за съдържанието на пластмаса. Видът на маркировките е определен със специален европейски регламент.

Това са маркировките за филтри за цигари и за мокри къпички:

Image 4Image 3

AntwortZitat
Themenstarter Публикувано на : 29/10/2021 15:09
Petrova
(@petrova)
Neues Mitglied Kunde

@viktoriya Здравейте,
Das ist eine gute Idee:
1. От кога влиза в сила тази забрана в България?
2. Как ще бъдат информирани обикновените граждани за това, че вече не могат да се използват пластмасовите артикули, за които пишете?
3. Има ли подготвени алтернативи на пластмасовите артикули за хранене?
4. Какво ще се случи с тези пластмасови продукти за еднократна употреба, които се намират в търговската мрежа? Проблемът за опазването на
околната среда ще надделее ли на стремежа за печалба от страна на производители и търговци?

AntwortZitat
Публикувано на : 31/10/2021 19:01
Viktoriya
(@viktoriya)
Mitglied Moderator

@petrova Добре дошли във форума на CEMIS! 

Поставените от вас въпроси са изключително важни по отношение на разглежданата проблематика: 

"1. От кога влиза в сила тази забрана в България?"

Забраната е въведена на европейско ниво с Директива (EC) (EU) 2019/904 - относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

В България изискванията на директивата се въвеждат чрез специална наредба. В момента, в който наредбата бъде официално публикувана ще информираме на страницата на CEMIS нашите потребители.

Забелязва, се че някои фирми вече спазват изискванията на директивата, особено що се отнася до изискването за маркиране, други предлагат алтернативни продукти на тези, произведени от пластмаса.

"2. Как ще бъдат информирани обикновените граждани за това, че вече не могат да се използват пластмасовите артикули, за които пишете?"

Информирането на гражданите е една от мерките, заложени в европейската директива, която ще залегне и в българската наредба. Гражданите ще разберат за това и от самите производители, които ще престанат да произвеждат продукти, обект на забрана.  

"3. Има ли подготвени алтернативи на пластмасовите артикули за хранене?"

 Производителите следва да пренастроят своя производствен процес, респективно търговците да осигурят съдове и прибори за хранене, произведени от алтернативни материали. Вече и в българската търговска мрежа се предлагат прибори, бъркалки, изработени от дървесина; сламки - от ядливи материали и т.н. Вариант е използването на съдове за многократна употреба. Въпросът е комплексен, тъй когато става дума за предлагане на пазара на хранителни продукти се следват строго специалните изисквания на законодателството, свързано с безопасността на храните, не само тези по опазване на околната среда.

"4. Какво ще се случи с тези пластмасови продукти за еднократна употреба, които се намират в търговската мрежа? Проблемът за опазването на околната среда ще надделее ли на стремежа за печалба от страна на производители и търговци?"

Пластмасовите продукти за днократна употреба, които се намират в търговската мрежа ще бъдат предлагани до изчерпване на техните количества. Забраната се отнася до производството на нови продукти.

Въпросът който повдигате по отношение на печалбата за сметка на опазване на околната среда е изключително серизен. До колко обществото ще се справи с това, според мен, зависи от всички нас - граждани, институции, бизнес, неправителствени организации - спазване на правилата и ефективен контрол.

Поздрави!

AntwortZitat
Themenstarter Публикувано на : 01/11/2021 16:41
Viktoriya
(@viktoriya)
Mitglied Moderator

За всички, които се интересват повече от българската Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, ето линк към държавен вестник, в който същата е обнародвана:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=5F35628F8F449668AF21561A4470865A?idMat=163849  

Dieser r Beitrag wurde geändert преди 1 Jahr von Viktorija
AntwortZitat
Themenstarter Публикувано на : 03/11/2021 14:30
Teilen: