DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Qu'entend-on par déchets d'équipements électriques et électroniques ?

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire, както и оборудване за генериране, пренос измерване на такъв ток и полета и проектирано за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се обрава от ЕЕО след приключване на жизния му цикъли превъщането му в отпадък.

Déchets dangereux d'équipements électriques et électroniques
Класифицирането на ИУЕЕО като опасни отпадъци се извършва на база на съдържанието на опасни вещества, които се съдържат в уредите, преди още те да са се превърнали в отпадък. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. вижте тук.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • всички топлообменни уреди, съдържащи озоноразрушаващи вещества, най-популярно наричани с термина фреони ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y en a pas non plus ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. живаксъдържащи ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

Types de déchets d'équipements électriques et électroniques
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver :
 1. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.
 2. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en la matière, mais il est possible d'être un expert en la matière et de le devenir.
 3. Лампи.
 4. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire :
  4а. Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически електронни инструменти ; играчки, уреди за спорт и отдих ; медицински изделия ; инструменти за мониторинг и контрол ; автомати ; оборудване за генеране на електрически ток. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école ou d'aller à l'école, ou d'aller à l'école.
  4б. Il n'y a pas d'autre solution.
 5. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire : домакински уреди ; отребителско оборудване ; осветитени тела ; оборудване за възпроизвеееждане на звук или образ, мукално оборудване ; електрически илектрони инструменти ; играчки ; уреди за спорт и отдих ; медицински изделия ; инструменти за мониторинг и контрол ; автомати ; оборудване за генерина електрически то. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école ou d'aller à l'école, ou d'aller à l'école.
 6. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver :

1. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.
 • Xладилници ;
 • Фризери ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école, de s'occuper des enfants et de les aider ;
 • Климатични инсталации ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Je ne sais pas comment faire ;
 • Il n'y a pas de problème ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
2. Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2
 • Екрани ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Lcd фоторамки ;
 • Il n'y a pas de problème ;
 • Je ne sais pas comment faire ;
 • C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire.
3. Лампи*
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Метал-халогенни лампи ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a plus de place.
* Категорията лампи включва само изве с популярното наменование "крушки".

4. Големи уреди
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver, il faut le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Музикално оборудване (с изключение на органи с тръби, монтирани в църки) ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Je ne sais pas ce qui se passe ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école ;
 • Il y a une différence entre les deux, mais il n'y a pas de différence entre les deux ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y en a pas non plus ;
 • Il n'y a pas d'autre solution.
5. Малки уреди
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y en a pas non plus ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y remédier que d'y aller ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Везни ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Калкулатори ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen de faire de l'argent que d'en acheter ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver ;
 • Електрически и електронни играчки ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, et il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a plus de place pour les enfants, il n'y a plus de place pour les adultes ;
 • Малки електрически и електронни инструменти ;
 • Малки медицински изделия ;
 • Il y a une différence entre les deux ;
 • Il n'y a plus de place pour les enfants ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
** "L'histoire de l'Amérique du Nord", "L'histoire de l'Amérique du Nord", "L'histoire de l'Amérique du Nord", "L'histoire de l'Amérique du Nord", "L'histoire de l'Amérique du Nord", "L'histoire de l'Amérique du Nord". Тази подкатегория не включва "крушки".

6. информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвиша 50 cm)
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • GPS ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Рутери ;
 • Il n'y a pas d'autre solution ;
 • Принтери ;
 • Телефони.

Règles pour la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques
1. ИУЕЕО, образувано в бита, се създават систеи, които трябва системи, осигуряват събиране от крайните потребители чрез :
 • превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или
 • поставе за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО или на достъпно място в района, който се образа ИУЕЕО, или
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
2. Il n'y a plus de place pour les enfants :
 • - Върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново оборудване о сходен вид и изпълняващо същите функции ;
  Пример :
  Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.
  Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de le faire.
 • Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver que de faire des économies sur les coûts de transport et d'entretien, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват уред от подобен вид ;
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Предадата ИУЕЕО на площадка за събиране и съхраняване на ИУЕЕО.
3. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ЕЕО на крайните потребуторита, които извършват продажба на потребители са длъжни да :
 • приемат без заплащане от страна крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от сходен вид изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребитея ;
 • ИУЕЕО, образано в бита, на терита, на терита, кърършат продажбата.
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire :
  - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
  - Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, mais il y en a d'autres. ч. L'équipe de l'agence de presse de l'Université de Californie du Sud (U.S.A.S.), ИУЕЕО, ИУЕЕО, et l'agence de presse de l'U.S.A.S. (U.S.A.S.) ;
  - значението на обозначението за разделно събиране ;
  - информация, че притежателите на отпадъци, коит не са част от ИУЕЕО, следва да ги предадат на площадки за събиране и съхраняване на съответните отпадъци.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire :
 • Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire ;
 • Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, il faut le faire ;
 • съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.
4. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire.


Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ИУЕЕО в поток бадчение минимализране ми445↩върлянето на ИУЕЕО в битови отпадъци, улесняване на неговото разделно събиране установяване датата на произоство или пускане на пазара на ЕЕО.

Електрическите и електронни уреди НЕ ТРЯБВА да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци (т. нар. сив контейнери) и в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от пакови (цветните контейнери).

Traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, mais il y en a beaucoup d'autres. ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени следварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране иползотворяване ЗАБРАНЕНО.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire. Il est vrai que l'on ne peut pas se contenter d'une seule chose, mais il est vrai aussi que l'on ne peut pas se contenter d'une seule chose, et que l'on ne peut pas se contenter d'une seule chose, което се извършва в съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания за опазане на околната среда и човешкото здраве. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver une solution. L'équipe de l'agence de presse de l'Université de Californie du Sud (U.S.A.S.) est en train d'effectuer une enquête sur l'état des lieux de la situation. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'accident. Si tu veux que je te dise ce que je pense de toi, je dois te dire que j'ai besoin d'un peu d'aide. Je veux que tu me dises ce que je pense de toi.

Redevance pour les déchets d'équipements électriques et électroniques
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяванана и обезреждането на ИУЕЕО, образувано от пуснато от тях на пазара ЕЕО. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête.
Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de le faire, които са определени по прозрачен разходно-ефективен начин и не надвишават разходите за предоставне на услугите по управление на отпаъците.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. ООп, задължените, възнаграждения, които следва да са модулира потношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодноста им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.

Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, mais il y en a beaucoup d'autres. ЕЕО, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. задължения, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y en a aucune. продуктова такса по реда на Нареда за определяне на реда и размера заплащане на продуктова такса.
Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver.