CEMIS - Разделно събиране на отпадъци - карта по общини. Кликнете върху избрана от Вас община за да се зареди Карта с обектите за разделно събиране на отпадъци.CEMIS - Разделно събиране на отпадъци

Известия
Изчистване на всички

Форум на CEMIS

Форуми на CEMIS
Информация за Последната Публикация

Отпадъци от лекарства

Решения за фармацевтични битови отпадъци

Теми: 1  |  Публикации: 1

Разделно събиране на...

Kalchev

Националното законодателство, свързано с управление на отпадъците

Актуални разпоредби, изменения и допълнения на нормативната уредба. Права и задължения на гражданите, на местните власти, на държавните институции.

Теми: 1  |  Публикации: 5

Национално законодат...


Компостиране

Домашно компостиране в апартамент, компост зони, споделени компостери и др. възможности.

Теми: 1  |  Публикации: 3

Компостиране в дома...


Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Възможности за предаване и извозване на излязла от употреба техника и оборудване.

Теми: 1  |  Публикации: 3

Възможност за събиране на...

Kalchev

Дизайн и функционалност на CEMIS

Дискусии относно функционалността и дизайна на платформата

Теми: 1  |  Публикации: 1

Предложения за корек...


Сподели: