Всички новини

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския ...

Прочети повече Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта. Участие в конференцията ще вземат:- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;- инж. Георги Зашев

Прочети повече ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Представиха официално резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG На публично събитие в Национален пресклуб БТА бяха представени резултатите и постигнатия ефект след публичното пускане в експлоатация на CEMIS...

Прочети повече Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

ПОКАНА Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от ...

Прочети повече Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Прочети повече Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS
Други източници