Отговорни институции за управление на отпадъците и кръгова икономика за община Враца
Тема:

Оплаквания, сигнали или друга информация!

Информация:

За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на община Враца. Неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др., както и за предоставяне на обратна информация за статуса им.

Телефон:092/622586;
092/663122;
Връзка: https://www.vratza.bg/bg/vrzka-s-nas
obshtinavr@b-trust.org
Тема:

Нарушения на екологично законодателство.

Информация:

Сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ - Плевен, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда. На ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН, гражданите могат да подават сигнали за: замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, незаконен добив на инертни материали (пясък и баластра), притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.

Телефон: 092629211
0893393185
Връзка: https://riosv.vracakarst.com/
Тема: Защита на човешкото здраве.
Информация:

Директорът на РЗИ упражнява контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения.

Телефон: 092626377
Връзка: https://www.rzi-vratsa.com/kontakti
rzi@rzi-vratsa.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091122222;
0882756074;
Връзка: banitsa@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091852242;
0886905276;
Връзка: bizvor@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091888266;
0886917922;
Връзка: kmetstvo_veslets@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091102220;
0887900322;
Връзка: virovsko@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091852335;
0887900323;
Връзка: vlasatitsa@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091404298;
0876939221;
Връзка:
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091802226;
0887900325;
Връзка: gpeshtene@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091882264;
0887900326;
Връзка: gornopeshtene@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091822250;
0887900327;
Връзка: devene@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091862260;
0887900328;
Връзка: zgorigrad@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091162224;
0887900329;
Връзка: kostalevo@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091832224;
0886885573;
Връзка: lilyache@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091872310;
0887900341;
Връзка:
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091122248;
0887900342;
Връзка:
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 09113228;
0887900343;
Връзка: mramoren@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 092919110;
0885342175;
Връзка: nefela@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091842271;
0887900345;
Връзка: ohoden@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091892221;
0887900346;
Връзка: pavolche@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091192232;
0887900347;
Връзка: tishevitsa@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091189225;
0887900348;
Връзка: trikladentsi@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091112221;
0887900349;
Връзка: chelopek@b-trust.org
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 091152370/2378;
0887900354;
Връзка: chiren@b-trust.org