Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Обучителен филм за информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",...

Продължи ЧетенетоОбучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта. В конференцията ще вземат участие: - инж. Цветомир Калчев - ръководител на проекта...

Продължи ЧетенетоЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Официално бяха представени резултатите и постигнатият ефект след публичното въвеждане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG Официално бяха представени резултатите и постигнатият ефект след публичното въвеждане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG...

Продължи ЧетенетоИнформационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

ПОКАНАОфициално представяне на резултатите и ефекта от публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG - Информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика",...

Продължи ЧетенетоОфициално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Видеоклип за информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",...

Продължи ЧетенетоВидеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS