Зелени мерки за бизнеса

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Все по-осезаеми, все по-застрашаващи и все по-динамични стават промените в околната среда. Безспорен факт е, че през последните години, всички ние сме свидетели на драстични промени, които водят до редица бедствия и природни катаклизми. И ако преди няколко десетилетия темповете на промените в околната среда бяха обозрими и не така интензивни, то през последните години, тези процеси значително ускориха бързината, с която се развиват. Това наложи и необходимостта от прилагане на спешни мерки както по отношение на опазване на околната среда, така и по отношение на адаптирането към климатичните изменения. За да бъдат успешни и да дадат желаните резултати, тези нови политики и подходи трябва да бъдат спазвани и прилагани както на местно, така и на регионално, национално и европейско ниво. И не само!

Продължи ЧетенетоЗелени мерки за бизнеса

Опасни битови отпадъци

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Почти всеки е чувал за "опасни отпадъци", особено когато гледа филм, в който има контейнер със специфичен символ на токсично съдържание. Но знаем ли кои отпадъци се класифицират като опасни, какво трябва да правим с този вид отпадъци и защо е толкова важно да предаваме опасните отпадъци на определените за това места? Оказва се, че някои отпадъци от нашите домакинства, за които може би сме смятали, че не са вредни, всъщност са класифицирани като опасни и трябва да бъдат предадени на специални площадки за отпадъци. Но това не е редовна практика в България, по-често не защото хората не искат да го правят, а защото не знаят кои отпадъци са токсични и кои не.

Продължи ЧетенетоОпасни битови отпадъци

Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Все по-често се нуждаем от определени стоки, които ще използваме за много кратко време. Тези стоки струват скъпо и заемат много място. Дори ако...

Продължи ЧетенетоИкономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Обучителен филм за информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",...

Продължи ЧетенетоОбучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:2 Коментара

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта. В конференцията ще вземат участие: - инж. Цветомир Калчев - ръководител на проекта...

Продължи ЧетенетоЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.