CEMIS - Разделно събиране на отпадъци - карта по общини. Кликнете върху избрана от Вас община за да се зареди Карта с обектите за разделно събиране на отпадъци.CEMIS - Разделно събиране на отпадъци

Информиран избор за кръгова икономика

Изберете община и се информирайте за възможностите за предотвратяване, рециклиране, предаване и оползотворяване на битови отпадъчни материали

Актуална информация
Обяви
Новини
Зелени мерки за бизнеса
Зелени мерки за бизнеса
16 декември 2022 г.
Опасни битови отпадъци
Опасни битови отпадъци
22 август 2022 г.
Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“
Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“
12 юли 2022 г.
Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS
Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS
12 януари 2022 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.
5 януари 2022 г.
previous arrow
next arrow