Инструкции за работа
с информационната система за кръгова икономика
CEMIS

Основната цел на CEMIS е да помогне на ползвателите да открият предимствата на кръговата икономика, както и възможностите за предаване, даряване, търсене, ремонтиране или наемане на уреди, мебели, вещи и продукти.
Основно предимство на CEMIS е, че дава възможност на ползвателите си да споделят, да заемат и използват повторно продукти и материали, като по този начин предотвратяват образуването на отпадъци и удължават жизнения им цикъл.
Форумът и обявите на платформата позволяват на регистрираните потребители да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане или споделяне на вещи и стоки.
С платформата CEMIS се постига повишена информираност чрез създаване на публично споделено пространство, в което всеки потребител може да изпраща информация за местата, на които могат да се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи, услуги, провеждани кампании, инициативи, срещани добри практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова икономика.

При зареждане на платформа CEMIS пред Вас се визуализира началната страница, която позволява да изберете общината, която да се визуализира на картата или друг раздел от менюто на платформата.


В раздел „Актуална информация“ се визуализират последно публикуваните: Обяви, Теми от форума и Новини, като е осигурена и пряка връзка към тези раздели.
Кликвайки върху избраната община ще се визуализира известие за разрешение или забрана за определяне на Вашата локация.
Ако разрешите да се определя Вашата локация, картата ще се зареди, центрирана в зависимост от Вашето местоположение.
Ако откажете да се определя Вашата локация, картата ще се зареди, центрирана за съответния общински център.
Informed choice for circular economy
1. В прозорец „Категории“ отдясно на картата чрез икони са визуализирани следните категории:
 • Отпадъчни потоци от бита
 • Сервизи
 • Услуги
Всяка категория се състои от обекти, които са подредени според броя на записите в тях, като най-отгоре се визуализират обектите с най-голям брой записи. Категориите, съдържат следните обекти:

Отпадъчни потоци от бита
 • Опаковки
 • Батерии
 • Електрически и електронни
 • Площадки
 • Текстил
 • Зелени биоотпадъци
 • Компост зони
 • Автомобилни гуми
 • Споделени компостери
 • Опасни отпадъци


Сервизи
 • Електроника
 • Шивашки
 • Уреди
 • Обущарски
 • Дърводелски
 • Тапицерски
 • Други


Услуги
 • НПО
 • Хипермаркети
 • Под наем
 • Пекарни
 • Дарителски
Опаковки – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да намерите контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Повече вижте тук.
Батерии – С този символ са обозначени всички обекти на задължени по законодателството лица, на които може да предадете конкретно разделно събрани негодни за употреба батерии и акумулатори. Повече вижте тук.
Електрически и електронни – С този символ са обозначени всички обекти на задължени по законодателството лица, на които може да предадете конкретно разделно събрано излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Повече вижте тук.
Площадки – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да намерите площадки за събиране и предаване на отпадъци, притежаващи разрешение за извършване на тази дейност.
Текстил – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да предавате разделно събирани отпадъци от текстил. Повече вижте тук.
Зелени биоотпадъци – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да предавате разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци от бита. Повече вижте тук.
Автомобилни гуми – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да предавате излезли от употреба автомобилни гуми. Повече вижте тук.
Компост зони – С този символ са обозначени изградените квартални компост зони. Повече вижте тук.
Споделени компостери – С този символ са обозначени изградените споделени компостери. Повече вижте тук.
Опасни отпадъци – С този символ са обозначени всички обекти, на които може да предавате образуваните от домакинствата опасни отпадъци. Повече вижте тук.
Електроника – С този символ са обозначени всички обекти за ремонт и закупуване на електрическо и електронно оборудване, втора употреба (телефони, компютри и принтери).
Шивашки – С този символ са обозначени всички обекти за шивашки и модни услуги, ателиета, шивачници, кожухарски ателиета и др.
Уреди – С този символ са обозначени всички обекти, които предлагат ремонт и закупуване на уреди втора употреба (хладилници, печки, перални, климатици и други).
Обущарски – С този символ са обозначени всички обекти, предлагащи обущарски услуги, като обущарски ателиета за ремонт на обувки, куфари, сакове, чанти и др.
Дърводелски – С този символ са обозначени всички обекти, предлагащи обущарски услуги, като обущарски ателиета за ремонт на обувки, куфари, сакове, чанти и др.
Тапицерски – С този символ са обозначени всички обекти за тапицерски услуги, за претапициране, реставрация на мебели и др.
Други – С този символ са обозначени всички обекти, които извършват услуги, не съдържащи се в предходните категории, като ски сервизи, стъклари и др.
НПО – С този символ са обозначени всички адреси, на които можете да намерите офиси и централи на неправителствени организации, асоциации, фондации, сдружения, клъстери и организации с нестопанска цел, работещи в областта на околната среда.
Хипермаркети – С този символ са обозначени всички обекти, на които можете да намерите супермаркети, хипермаркети и хранителни магазини.
Под наем – С този символ са обозначени всички обекти, от които можете да наемате различни машини, техника, костюми и др.
Пекарни – С този символ са обозначени всички обекти, като пекарни, хлебозаводи и др.
Дарителски – С този символ са обозначени всички обекти, в които можете да извършите или получите дарение на средства, дрехи, храни, техника и други дарителски услуги (асоциации, фондации, обекти от вероизповеданията и др.).
Ако желаете да видите всички обекти от дадена категория, маркирайте отметката за съответната категория.Върху картата ще се визуализират иконите, съответстващи на всеки обект от избраната от Вас категория.

Навсякъде със символа се обозначават местата, на които има повече от един обект (в зависимост от мащаба на картата), като цифрата указва броя на обектите за съответното място.

Маркирайки отметката , картата ще визуализира всички обекти от всички категории.
Ако желаете да видите информацията само за конкретен обект, демаркирайте отметката „Избери всички“, след което маркирайте този обект, който представлява интерес за Вас.
Например, ако искате да видите местоположението на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, маркирайте обект „Опаковки“ от категория „Отпадъчни потоци от бита“.

Ако желаете да видите повече информация за конкретно визуализиран обект от картата, кликнете върху него.
В зависимост от категорията и избрания обект ще се визуализира различна информация като наименованието на носителя на данни, вида на обекта, навигация до адреса, връзка до източника на данни, адрес, забележка и др.

Избирайки обект „Площадки“, картата ще визуализира всички площадки за приемане на отпадъци, притежаващи Разрешителен документ по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда.

Кликвайки върху избраният от Вас обект, ще се визуализира информация за:
 • Наименование на юридическото лице;
 • Вида на отпадъка;
 • ЕИК;
 • Номер на разрешителното;
 • Разрешената дейност с отпадъци;
 • Линк към Национална информационна система за отпадъци, поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда;
 • Навигация до адреса;
 • Връзка с източника/носителя на данни;
 • Адрес на обекта.


Aко желаете да увеличавате или намалявате визуализирания периметър на картата, можете да скролвате с мишката или да използвате знаците плюс (+), съответно минус (-) в горния ляв ъгъл на картата.
По този начин ще можете да разширявате или стеснявате периметъра и да локализирате най-близките до Вас места за обектите от интересуващите Ви категории.
Използване на раздел „Списък на локациите“, разположена под картата.
Ако желаете да видите информацията за избраните от Вас обекти на картата в текстови вид, можете да го направите от раздел „Списък на локациите“, ситуиран непосредствено под картата.
Така представената информация е обвързана с данните от картата. Тази функционалност позволява на потребителите да изберат обект от раздел „Списък на локациите“ и кликвайки върху него, екранът ще ви отведе до географското местоположение на обекта на картата.
Разделът позволява и търсене по ключова дума, име на фирма и др.
Пример: Ако сложите отметка в квадратчето „Площадки“ от менюто „Категории“, а в секцията „Списък на локациите“ напишете „батерии“, на картата ще се визуализират всички площадки, на които могат да се предават негодни за употреба батерии и акумулатори.
Под секцията „Списък на локациите“ ще видите списък на визуализираните площадки, като за всяка площадка ще видите информация не само по търсената дума, но и за всички отпадъци, които могат да бъдат предавани на нея.

2. Визуализирането на информацията за обектите от категориите „Сервизи“ и „Услуги се осъществява, следвайки същия подход и последователност от действия, както описаните за категория „Отпадъчни потоци от бита“.

3. Раздел CEMIS от менюто съдържа информация за: Платформата, Екипа, Настоящите инструкции за ползване, Видеа от провеждани събития и актуални контакти с нас.

4. Раздел „Форум“, поддържа актуална информация по теми, интересуващи потребителите на CEMIS.
Включването Ви като потребител във форума Ви позволява да създавате теми, както и да публикувате коментари или предложения по вече създадени теми.
Веднъж регистрирани, можете да запомните вашето потребителско име и парола, след което входът Ви във форума ще се извършва автоматично след кликване върху полето „Аз не съм робот“.

За да се регистрирате за форума е необходимо да изберете меню „Регистрация“ или да кликнете върху линка „Създай Профил“ под „Вход“ бутона.

Следва да посочите избрано от Вас потребителско име и валиден „Електронна поща“, на който ще получите линк за активиране на профила Ви. За да активирате профила си е необходимо да кликнете върху получения линк и да зададете парола по Ваш избор.
След успешно валидиране на акаунта Ви ще можете да:
 • участвате активно във форумa – добавяте нова тема, отговаряте на теми и оставяте коментари;
 • редактирате акаунта си.
5. Раздел „Обяви“, поддържа актуална информация за обяви, публикувани от потребители на платформа CEMIS.

Публикуването или редактирането на обяви се осъществява от менюто, раздел Обяви подраздел Добави нова или Редактирай.

Публикуването на обяви е допустимо само за регистрирани потребители. Веднъж регистрирани и влезли в профила си, платформата Ви позволява да ползвате функционалностите както на раздел Форум и Обяви .

За публикуване на нова реклама на екрана се отваря прозорец, в който трябва да попълните съответната информация. В Изберете категория от падащото меню изберете най-подходящата категория за която се отнася Вашата обява. Продължете с попълването на информацията.
 • Заглавие на обявата;
 • Действие – търси/предлага;
 • Количество;
 • Мерна единица;
 • Описание;
 • Добавяне на изображение;

Като с бутони Запази чернова и Публикувай обявата бутони, можете да изберете следващото си действие.

За да редактирате обявата си, която вече сте публикували, трябва да изберете раздел Обяви, Редактирай. Платформата ви дава възможност да актуализирате данните и информацията, посочени в обявата.
6. Раздел „Новини“.
В раздел Новини можете да намерите актуални новини както за платформа CEMIS, така и актуални новини, свързани с работата и възможностите за финансиране на различни институции и фондове.


7. Раздел „Полезно
В този раздел са събрани и синтезирани информация и данни, които да подпомогнат прилагането на модели за кръгова икономика, като предоставят описания за различните процеси и елементи при управлението на отпадъците, връзки и сигнали и идентифицирани добри практики.
Кликвайки върху раздел Полезно , Информация ще можете да прочетете какво е кръгова икономика, информация за различните потоци битови отпадъчни материали, кои са те и как се управляват и други интересни и полезни съвети и публикации.
Разделът Връзки и сигнали обобщава събраната и обработена информация за компетентните институции в областта на опазване на околната среди и възможностите за подаване на сигнали или информация.


Разделът Добри практики предоставя информация за идентифицираните добри практики за намаляване образуването на отпадъци, моделите на кръгова икономика и др. За всяка публикувана добра практика са посочени:
 • Кратко описание;
 • Носител на идеята (добрата практика);
 • Година на внедряването ѝ;
 • Директна връзка към самата добра практика;
 • Възможност за споделянето ѝ в социалните мрежи.

8. Раздел „Партньори
В раздел партньори е включена информация за всички партньори, с които сме имали удоволствие да работим за създаването на платформа CEMIS. Тези, които любезно ни предоставиха информацията си, както и тези, от които почерпихме опит и вдъхновение за създаването на CEMIS. Освен краткото описание на всеки партньор е осигурена и директна връзка към неговата интернет страница.
Разделът предоставя информация както в графичен, така и в тестови вид. Графичната визуализация е обвързана с географското местоположение на партньорите, докато текстовата предоставя описание за самите партньори.