Good practices
Национална информационна система за отпадъци (НИСО)
НИСО дава възможност за достъп до електронни услуги като публични регистри, както и за отчитане на задължените лица съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри
БЕЗ ОТПАДЪЦИ
Интернет страница, съдържаща информация за видовете отпадъци от домакинствата и за това как и къде те да се изхвърлят, предават и събират по щадящ околната среда начин, който позволява да бъдат превърнати в суровина.
Библиотека на нещата
Библиотека на нещата има за цел да направи наемането по-добро от купуването. Защо да купувате, когато можете да вземете назаем? Библиотека на нещата помага да се спестят пари и да се намалят отпадъците чрез отдавате под наем на полезни неща като бормашини, озвучителни системи, шевни машини и др. Може също да се усвоят умения на принципа „направи си сам“ и умения за ремонт.
Olio
OLIO свързва съседите помежду им и с местния бизнес, така че излишъкът от храна да може да се споделя, а не да се изхвърля. Това може да е храна, за която наближава срокът на годност в местните магазини, домашно отгледани зеленчуци в по-големи количества, хляб от пекарните или излишни хранителни стоки в домашния хладилник. OLIO може да се използва и за нехранителни битови предмети.
WEEE4FUTURE
WEEE4FUTURE има за цел да насърчи и подкрепи повече хора да предадат старите си електро уреди за рециклиране, като по този начин се използват ценните материали, съдържащи се в тях. Ненужните уреди съдържат ценни материали като мед, алуминий, стомана и злато, които могат да бъдат рециклирани и използвани за нови продукти.
Reduces
Проектът REDUCES има за цел да идентифицира най-добрите бизнес модели в шест европейски региона и да проучи и оцени тяхното въздействие върху климата и устойчивото развитие. Проектът обхваща: Югозападна Финландия, Валенсия (Испания), Манчестър (Великобритания), Утрехт (Холандия), Марамуреш (Румъния) и България.
ShareWaste
Какво е ShareWaste? Проектът ShareWaste позволява да се свързват хора, които искат да предадат остатъците си от храна и други органични отпадъци на своите съседи, които вече компостират, отглеждат червеи или селскостопански животни. Така органичните отпадъци се отклоняват от депата, докато хората се опознават по между си.
SWAN – БАЛКАНСКА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИ
SWAN - Иновативна информационна платформа, която свързва индустриалните сектори или производителите на отпадъци (общините) на ниво район, страна и Балкански регион с цел рециклиране чрез продажбата им като суровина на други индустриални сектори или предприятия.
Кампания „Върни стария си климатик и вземи нов“ и „Върни стария си хладилник и вземи нов“ с безплатен монтаж и ваучер за последваща покупка.
Билла България - Кампания Купи и дари
Кампания „Купи и дари“ има за цел да помогне на младежи с умствена изостаналост, болни и самотни възрастни хора, многодетни самотни майки, хора с тежки заболявания и хора в неравностойно положение. Във всеки магазин BILLA, в касова зона, клиентите ни могат да открият количка за пазаруване, обозначена с логото на кампанията, в която могат да дарят закупени от магазина трайни хранителни стоки. От наша страна събраните продукти предоставяме на местните структури на БЧК.
Лидл България

Инициатива на Лидл България - мястото на храната е на трапезата, не на боклука. Затова се работи активно в посока ограничашане разхищението на храна и предприемане на конкретни действия всеки ден.

Балбок - Система за разделно събиране на опасни отпадъци
Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.
Храна за земята - Добро за всички
“Храна за земята - Добро за всички” е водещ проект на Асоциация за устойчиви практики “Нашият квартал”. Сдружението е основано по инициатива на самата общност с цел да се повиши съзнателността към екологични практики, информираността и ангажираността на общестността по тези теми.
Екопак
„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е платформа за професионално ползване от учителите на ученици от 1 до 12 клас. Платформата осигурява учебни материали, свързани с темите разделно събиране, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие.
Елтехресурс АД
Елтехресурс АД разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За територията на Столична община ежедневно има организиран график, по който мобилни екипи извозват заявени от гражданите стари електроуреди.
Еуратек Оказион Шкода
Еуратек Оказион предлага употребявани автомобили, разполагащи със сервизна история. Покупката на употребяван автомобил е лесна и сигурна, като се предоставя възможност за лизинг.
Фондация Корен
Проект на Фондация “Корен”, с основен партньор Столична община - Район “Слатина” и партньор София Тех парк АД, осъществен с финансовата подкрепа на Програма “Европа” 2020 г. на Столична община. Съвместният проект “Първи стъпки за създаване на система за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда” има за цел да създаде и предостави достъп до европейски модели на системи за споделено компостиране и отглеждане на ядливи растения в градска среда.
Българска хранителна банка
Българска хранителна банка (БХБ) събира и складира дарени хранителни продукти с кратък срок на годност и ги разпределя до хора в нужда. Работи с над 140 производители и търговци, за да им помогне да споделят храната, която им е излишна.
Каритас София
КАРИТАС СОФИЯ е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България. Организацията подпомага най-уязвимите членове обществото да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия.
Кроношпан
Продукцията на дружеството замества масивната дървесина и по този начин способства за щадящото екологосъобразно ползване, намаляващо натиска върху старите гори, като продукцията се характеризира и с отрицателен въглерoден отпечатък.