Разделът „За деца и младежи“ е раздел, разработен специално за деца в училищна и предучилищна възраст. Разделът съдържа интересна и образователна информация, игри и предизвикателства с екологична насоченост, които целят да им поднесат достъпно и разбираемо информацията, така че от най-ранна възраст да разберат важността от разделното събиране на отпадъци, рециклирането и отговорната употреба на ресурсите.

Разделът „За деца и младежи“ цели да мотивира децата да бъдат лидери в промяната към кръгова икономика.

Любопитно

Curious

Игри и забавления

Kids games and fun

Конкурси и състезания

Kids competitions

Клипове

Kids clips