Новини за CEMIS

Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

Считано от 12.10.2020 г. е сформиран екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.“ Екипът включва ...

Прочети повече Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

МАГИСТЕРИУМ ООД имаше удоволствието да подпише на 03/08/2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз. Разработването на пилотен демонстрационен модел ...

Прочети повече BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика