Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Филмът има за цел да разясни функционалностите и да обучи бъдещите ползватели на пилотния демонстрационен модел за кръгова икономика, как да боравят с платформата и да се възползват от предимствата и ползите ѝ. Филмът ще допринесе за увеличаване на броя на използващите платформата лица чрез разясняване на функционалностите й и предоставяне на бърза, лесна, достъпна и ефективна нагледна информация.

Видеоклипът вижте тук:
Training Video News

Вашият коментар