Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMISНовини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Обучителен филм за информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",...

Продължи ЧетенетоОбучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMISНовини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта. В конференцията ще вземат участие: - инж. Цветомир Калчев - ръководител на проекта...

Продължи ЧетенетоЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.