Дияна Панчева

ДИЯНА ПАНЧЕВА

Управление на битови отпадъци
МАГИСТЕРИУМ ООД

Дияна Панчева е Магистър счетоводител, придобит в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Завършва следдипломна квалификация за "Финансов мениджмънт" към Българо-Американски Център по Мениджмънт. Завършва успешно курсове по мениджмънт, организирани от BADEN WURTTEMBERG, Reutligen, Германия и в Тел Авив, Израел.
Отговаряла е за счетоводната организация в Сдружение с нестопанска цел по проекта JOBS на UNDP.
Притежава над 36 г. практически професионален опит. Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, ОП „Добро управление“, ОП „Административен капацитет“ и др.