Димитринка Калчева

ДИМИТРИНКА КАЛЧЕВА

Финансов мениджър
МАГИСТЕРИУМ ООД

Димитринка Калчева е Инженер Магистър в областта на природните науки и инженер магистър Индустриален мениджмънт, придобити в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София. Преминава обучение по Управление на проекти и курс за „Финансов анализ за мениджъри и финансови специалисти“, организирани от Германо-Българска индустриално-търговска камара.
Понастоящем е съсобственик и финансов мениджър на МАГИСТЕРИУМ ООД. Участва в управленската дейност на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание, подпомага ефективното финансово управление, подготовката и участието в проекти, поръчки и консултации и други дейности. Извършвала е технологичен контрол на дейността на „Български пощи“ ЕАД.
Притежава над 16 г. практически професионален опит. Участвала е в множество проекти, като е отговаряла за икономическите анализи, бюджета и подготовката, и контрола на финансовите параметри на проектите.
Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, Програмата за междурегионално сътрудничество Интерег Европа на Европейския съюз, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Добро управление“ и др.