Добрина Игнатова

ДОБРИНА ИГНАТОВА

Офис администриране и инфраструктурни проекти
МАГИСТЕРИУМ ООД

Добрина Игнатова е Строителен инженер по водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, придобит във Висш институт по архитектура и строителство. Завършила е успешно множество курсове и специализации за подобряване на квалификацията си като проектант и специалист в областта на околната среда, и инфраструктурните проекти.
Изпълнявала е длъжността главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми, към отдел „Оценка на проекти и договаряне”, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“, Министерство на околната среда и водите. Заемела е експертни позиции в отдел „Оценка търгове и договаряне”, Дирекция Фондове на ЕС за околна среда, Министерство на околната среда и водите. През цялата си професионална кариера се е занимавала с проектиране на външни водопроводни и канализационни мрежи, вътрешни ВиК инсталации , хидро-съоръжения, пречиствателни станции и др. Притежава значителен практически опит, като оценител на проектни предложения, както във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет, така и на инфраструктурни проектни предложения по ОП „Околна среда“.
Притежава над 41 г. практически професионален опит. Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Добро управление“ и др.