Елица Христова

ЕЛИЦА ХРИСТОВА

Информация и комуникация
МАГИСТЕРИУМ ООД

Елица Христова притежава магистърска степен по „Трудова и организационна психология“ и по „Политически науки“, придобити в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и бакалавърска степен по „Психология“ от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.
Придобива допълнителна специализация в Летен университет по демокрация, организиран от Съвета на Европа, както и в Българско училище за политика „Димитър Паница“, Нов Български Университет.
Понастоящем е експерт към МАГИСТЕРИУМ ООД. Заемала е позиции като мениджър „Връзки с обществеността“, мениджър „Специални събития“, комуникационен специалист и др.
Притежава над 15 г. практически професионален опит. Притежава опит по Оперативна програма „Околна среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма за развитие на селските райони, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Транспорт“, Програма за трансгранично сътрудничество, ОП „Административен капацитет“ и др.