Георги Зашев

ГЕОРГИ ЗАШЕВ

Информационни технологии и бази данни
МАГИСТЕРИУМ ООД

Георги Зашев е Инженер Магистър в областта на природните науки, придобит в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София.
Притежава над 20 години опит като системен администратор, уеб дизайнер, разработчик на мобилни приложения. Натрупал е значителен опит в поддръжка на хардуер и софтуерни решения, програмиране на C#, PHP, JAVASCRIPT и SQL.
По настоящем е експерт в МАГИСТЕРИУМ ООД.