Мариета Караникова

МАРИЕТА КАРАНИКОВА

Управление на отпадъците
МАГИСТЕРИУМ ООД

Мариета Караникова е магистър със специалност „Маркетинг“, придобит в Бургаски свободен университет. Понастоящем е експерт към екипа на МАГИСТЕРИУМ ООД.
С над 21 г. практически професионален опит в подготовка на проектни предложения и документация за възлагане на обществени поръчки, ръководи и координира изпълнението на дейности по различни проекти.
Притежава опит по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Леонардо да Винчи“, „Еразъм +“ и др. Сертифициран обучител е от Международната организация на труда по програмата „Създайте вашата бизнес идея”, „Стартирай собствен бизнес” и „Разширете своя бизнес”.