Състоя се встъпителна конференция по проект номер BG16M1OP002-2.009-0036

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
На 30 юни 2021 г. се състоя встъпителна конференция по проект номер BG16M1OP002-2.009-0036 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Конференцията се проведе в Национален пресклуб БТА, а участниците имаха възможност да се включат и онлайн чрез платформата Zoom. Събитието привлече участници от държавна и общинска администрация, бизнес, неправителствен и граждански сектор, широката общественост и медиите.

Презентатори в конференцията бяха Цветомир Калчев, ръководител на проекта; Виктория Белоконска, тематичен експерт „Събиране и третиране на отпадъци“; Георги Зашев, специалист „Информационно-комуникационни технологии“ и Елица Христова, експерт „Информация и публичност“.

В рамките на конференцията експертите представиха дейностите по проекта, неговите цели, предимства, ползи, възможности, очаквани и постигнати до момента резултати. В последвалата дискусия след края на презентационната част експерти и участници поставиха важни въпроси, обсъдиха нови идеи и потвърдиха своето бъдещо партньорство и сътрудничество.

От името на целия екип на МАГИСТЕРИУМ ООД благодарим на всички за участието в провелата се встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Цялата презентация може да бъде свалена от тук: PrVstDoklad_BG0036_Final.pdf

Вашият коментар