МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:1 коментар
МАГИСТЕРИУМ ООД обяви процедура за избор на изпълнител за осъществяване на кампанията за популяризиране на резултатите от проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, “финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“, съфинансиран от ЕФРР на ЕС, на 06/04/2021 г.

Срокът за подаване на оферти е 19.04.2021 г.
Повече информация за условията и документите може да намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/8023f658/Offers/Index

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Тази публикация има един коментар

Вашият коментар