Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт. Лекарствата с изтекъл срок на годност се събират само в Мобилен събирателен пункт.

Носител на идеята

БалБок Инженеринг АД

Година на внедряване

2012

Вижте повече

Сподели тази страница