Храна за Земята – Добро за всички

КРАТКО ОПИСАНИЕ
“Храна за земята - Добро за всички” е водещ проект на Асоциация за устойчиви практики “Нашият квартал”. Сдружението е основано по инициатива на самата общност с цел да се повиши съзнателността към екологични практики, информираността и ангажираността на общестността по тези теми.

Носител на идеята

Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал”

Година на внедряване

2013

Вижте повече

Сподели тази страница