Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

КРАТКО ОПИСАНИЕ
НИСО дава възможност за достъп до електронни услуги като публични регистри, както и за отчитане на задължените лица съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри
НИСО се състои от два основни раздела:
  • раздел за нерегистрирани потребители – достъпва свободно от всички лица, независимо дали са вътрешни или външни потребители, като съдържа набор от свободни, публични електронни услуги;
  • раздел за регистрирани потребители – достъпен е само за потребители (вътрешни и външни), които имат съответната регистрация в НИСО.

Носител на идеята

ИАОС

Година на внедряване

2014

Вижте повече

Сподели тази страница