НАМАЛЯВА

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Проектът REDUCES има за цел да идентифицира най-добрите бизнес модели в шест европейски региона и да проучи и оцени тяхното въздействие върху климата и устойчивото развитие. Проектът обхваща: Югозападна Финландия, Валенсия (Испания), Манчестър (Великобритания), Утрехт (Холандия), Марамуреш (Румъния) и България.
Проектът разкрива инструменти за всеки от регионите, които насърчават най-подходящите бизнес модели при прехода към кръгова икономика. Работата се основава както на междурегионално, така и на регионално сътрудничество между партньорите и заинтересованите страни.

Носител на идеята

Проектът REDUCES се финансира от Interreg Europe. Партньори от България: Фондация „Евро-перспективи” и Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“. 2019 - 2023 г.

Година на внедряване

2019

Вижте повече

Сподели тази страница