График за извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от общини

КРАТКО ОПИСАНИЕ
Елтехресурс АД разполага с необходимата материално-техническа база и развита мрежа мрежа от оператори и представителства в цялата страна и предлага цялостно участие в процеса по оползотворяването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
За територията на Столична община ежедневно има организиран график, по който мобилни екипи извозват заявени от гражданите стари електроуреди.

Носител на идеята

ЕЛТЕХРЕСУРС АД

Година на внедряване

N/A

Вижте повече

Сподели тази страница