Нуждаем се от твоята помощ

КРАТКО ОПИСАНИЕ
КАРИТАС СОФИЯ е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България. Организацията подпомага най-уязвимите членове обществото да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол, и други различия.

Носител на идеята

КАРИТАС СОФИЯ

Година на внедряване

N/A

Вижте повече

Сподели тази страница