WEEE4Future

КРАТКО ОПИСАНИЕ
WEEE4FUTURE има за цел да насърчи и подкрепи повече хора да предадат старите си електро уреди за рециклиране, като по този начин се използват ценните материали, съдържащи се в тях.
Ненужните уреди съдържат ценни материали като мед, алуминий, стомана и злато, които могат да бъдат рециклирани и използвани за нови продукти. Жители на Ирландия, Италия, Германия или Словения, могат да въведат местоположението си на картата и да открият най-близкия пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Носител на идеята

Управлява се от Sofies. Sofies е международна консултантска фирма за устойчиво управление на проекти

Година на внедряване

N/A

Вижте повече

Сподели тази страница