КАКВО Е КРЪГОВА ИКОНОМИКА?

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, който включва споделяне, повторно използване, ремонт, обновяване и рециклиране на съществуващи материали и продукти възможно най-дълго. По този начин се удължава жизненият цикъл на продуктите.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Те могат да се използват продуктивно отново и отново, като по този начин създават допълнителна стойност. На практика тези действия водят до намаляване образуването на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Традиционният линеен икономически модел се основава на модела „вземи-направи-консумирай-изхвърли“, който разчита на големи количества евтини, лесно достъпни материали и енергия.

Също така част от този модел е планирано производствено остаряване, когато продуктът е проектиран да има ограничен живот, за да насърчи потребителите да го купуват отново или когато стойността на дефектиралата резервна част е близка до стойността на новия продукт в магазина.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА?

 • По-дълго използване на любимите ни вещи или вещите, с които сме свикнали.
 • Спестяване на средства чрез намаляване купуването на ненужни стоки, независимо колко изгодно се предлагат.
 • Подпомагане на местния и квартален бизнес, на магазинчетата за ремонт и поддръжка, на вашите съседи, на специфичните професии и др.
 • Намаляване замърсяването на околната среда.
 • Намаляване емисиите на парникови газове (които са елемент от формирането на цената на електричеството).
 • Запазване на природните суровини.
 • Запазване и създаване на нови работни места.
 • Осигуряване на достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ?

 • Бъдете информирани.
 • Използвайте продукти или услуги, които са трайни и при своето производство са използвали рециклируеми материали и са относително лесно поправими.
 • Интересувайте се от гаранционния период на стоките и какво включва гаранцията.
 • Намалете потреблението. Помислете за споделяне, наемане или заемане вместо да купувате стоки, които няма да използвате редовно.
 • Използвайте повторно и удължете живота на даден продукт, като го поправите, обновите и промените предназначението му.
 • Дарявайте нещата, които не са ви необходими, не ги изхвърляйте.
 • Събирайте разделно материали като метали, стъкло, пластмаса, хартия и др. могат да бъдат използвани многократно.
 • Променете потребителските си навици, така че да ограничите генерирането на отпадъци.

Източници:

Европейски парламент
Конференция на ООН за Търговия и Развитие
Circular economy graph

Източник:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/europarl/circular_economy/circular_economy_en.svg

Circular economy

Източник: https://unctad.org/news/circular-economy-silver-bullet-emissions