ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ
Тема:

Оплаквания, сигнали или друга информация!

Информация:

За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на община Никопол.
Неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др., както и за предоставяне на обратна информация за статуса им.

Телефон: 06541/2190
Връзка: https://nikopol-bg.com/section-131-content.html#footer-info
obshtina@nikopol.egov.bg
Тема:

Оплаквания, сигнали или друга информация, свързана с опазването на околната среда!

Информация:

За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с опазване на околната среда.

Телефон: 06541/2716
Връзка: https://www.nikopol-bg.com/section-330-content.html
obshtina@nikopol-bg.com
Тема: Нарушения на екологично законодателство.
Информация:

Сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ - Плевен, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда. На ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН, гражданите могат да подават сигнали за: замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, незаконен добив на инертни материали (пясък и баластра), притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.

Телефон: 064/806951;
0886399054;
Връзка: https://riew-pleven.eu
office@riew-pleven.eu
Тема: Защита на човешкото здраве.
Информация:

Директорът на РЗИ упражнява контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения.

Телефон: 064/823409;
064/846 098;
Връзка: https://rzi-pleven.com
rzi@rzi-pleven.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06549/2531;
0878782068;
Връзка: batsova@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06542/2050;
0878782060;
Връзка: vabel@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06548/2233
Връзка: debovo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06547/2336
Връзка: dragash@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06543/2373;
0878782063;
Връзка: muselievo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06544/2121
Връзка: novachene@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06541/5981
Връзка: cherkovitsa@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06545/2267;
0879259442;
Връзка: evlogievo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06549/2277;
0886206731;
Връзка: sanadinovo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06545/2324;
0878782071;
Връзка: lyubenovo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06546/2234;
0878782074;
Връзка: lozitsa@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06540/2233;
0878782066;
Връзка: asenovo@nikopol-bg.com
Тема: Всички, свързани с опазване на околната среда в района.
Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 06543/2269;
0878782062;
Връзка: zhernov@nikopol-bg.com