ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда.

Информация:

За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на Столична община.
Неспешни сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др., както и за предоставяне на обратна информация за статуса им.

Телефон: +35970017310
+35929377303
Връзка: https://www.sofia.bg/en/contact-us
https://call.sofia.bg/
Тема:

Оплаквания, сигнали или друга информация!

Информация:

Сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др.
Сигнали и жалби за нерегламентирано изгаряни отпадъци и други проблеми свързани с качеството на атмосферния въздух, които са в компетенциите на Столичен инспекторат.
В Столичен инспекторат сигнали, жалби и предложения се приемат в писмена форма, по електроне нпът или вербално.

Телефон: +35929875555
Връзка: https://inspectorat-so.org/сигнали
inspectorat@inspectorat-so.org
Тема: Екологични нарушения.
Информация:

Сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ - София (София -град и област София), нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.
За подаване на сигнали за неправилно паркирали МПС.

Телефон: +35929377562
Връзка: https://www.sofia.bg/en/municipal-police
Тема: Нарушения на екологично законодателство.
Информация:

Сигнали за забелязани нередности на територията на РИОСВ - София (София -град и област София), нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда. На ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН, гражданите могат да подават сигнали за: замърсявания на водите и на въздуха от различни източници, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, незаконен добив на инертни материали (пясък и баластра), притежаване и търгуване със застрашени животински и растителни видове и др.

Телефон: +35928565152
+359887787484
Връзка: https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-28-12-18-00
https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-21-21-01
Тема: Защита на човешкото здраве.
Информация:

Директорът на РЗИ упражнява контрол на дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения.

Телефон:
Връзка: https://srzi.bg/bg/poday-signal
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929484317
+35929861837
02/948-43-17
Връзка: http://sredec-sofia.org/bg/topic/50/zhaedno-napravihme#form-1
info@sredec-sofia.org
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928951172
02/895 11 63
Връзка: https://www.krasnoselo.net/contacts.php
office@krasnoselo.net
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929814364
+35929809735
Връзка: https://www.so-vazrajdane.bg/podai-signal-za-nerednost
info@so-vazrajdane.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929431840
факс. +35924400335
факс. +35929441667
Връзка: https://www.so-oborishte.com/новини/сигнали-2/
oborishte@so-oborishte.com
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +359218082
+35928325065
факс: +35928322095
Връзка: https://www.serdika.bg/index.php/2017-08-19-13-37-15/2017-08-22-17-34-26
kmet.serdika@abv.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928146114
+35928146137
+35928146111
Връзка: https://www.poduiane.info/pr-novini/vazhno-zapoved-na-kmeta-na-so-rayon-poduyane-vv-vrzka-s-nedopuskaneto-i-ogranichavaneto-na-razprostranenieto-na-koronavirusa
raion@poduiane.info
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928731468
+35928705324
Връзка: https://so-slatina.org/контакти/
info@so-slatina.org
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929701032
Връзка: https://so-izgrev.bg/contact-us/
info@so-izgrev.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +3592866509
+35970020555
Връзка: https://lozenets.eu/kontakti/
k.pavlov@lozenets.eu
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928054101
+35928054153
+35928054152
Връзка: http://triaditza.org/услуги/е-услуги/сигнали-и-жалби/
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929217261
+35929377690
факс: +35928284883
Връзка: https://www.krasnapoliana.com/administration/alerts-complaints
toa_krpoliana@mail.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35924397327
+35924397360
02/439 73 25
Връзка: http://www.ilinden.bg/kontakti/polezni-telefoni.html
info@ilinden.bg
ivan.bozhilov@ilinden.bg
evgenia.stoianova@ilinden.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928377463
Връзка: http://www.so-nadejda.com/
info@so-nadejda.com
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929791310
+35929790711
Връзка: https://raioniskar.bg/контакти
https://raioniskar.bg/
kmet@raioniskar.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: 02/9067 600
Връзка: https://mladost.bg/
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928683124
Връзка: https://studentski.bg/kontakti/
rajon@studentski-so.org
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35928552144
+35928187955
Връзка: https://www.raionvitosha.eu/bg/signal
vitosha@sofia.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929554462 /248/
+35928556161
факс: +35929559568
0898 77 87 23
Връзка: https://ovchakupel.bg/
sook@mail.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929237276
+35929237255
+35929237294
02/9237220
Връзка: https://www.lyulin.bg/kontakti/
d.zlatarova@lyulin.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35924957721
+35929346654
Връзка: http://www.vrabnitsa.bg/
info@vrabnitsa.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929917416
факс: +35929917623
02/991-72-30
Връзка: http://www.novi-iskar.bg/kontakti.html
m.bankova@novi-iskar.bg
info@novi-iskar.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +359889855323
+359882274713
+35929945282
+35929945491
Връзка: http://kremikovci.org/
sokre@abv.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929760 /524/
+35929760 /509/
Връзка: http://www.pancharevo.org/контакти/
info@pancharevo.org
so_pancharevo@abv.bg
Тема:

Всички, свързани с опазване на околната среда в района.

Информация:

Сигнали във връзка с отклонения от нормалните условия на градската среда, за регистриране на писма, жалби и др. в района.

Телефон: +35929977031
+3592 9977029 /304/
Връзка: https://www.bankya.bg/?mode=bulletin&bulletin=2890
bankya@bankya.bg