Представиха CEMIS.BG – първата информационна платформа за кръгова икономика

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
На 30 септември в Национален пресклуб БТА беше представена информационната платформа за кръгова икономика CEMIS, разработена по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Пред медии, партньори, граждани и експерти, платформата беше официално пусната в експлоатация, а нейните функционалности бяха демонстрирани от инж. Цветомир Калчев и от екипа, работил по проекта през последната една година.

Платформата обобщава наличната на територията на Столична община информация, както за местата на които могат да бъда предавани образуваните битови отпадъчни материали, така и на възможностите за тяхното предотвратяване, рециклиране и оползотворяване.

За своите потребители, платформата цели осигуряване на информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване жизненият цикъл на продуктите. Целевите групи и ключови ползватели на платформата сме всички ние – от жителите, малкият квартален бизнес и неправителствен сектор до организациите за оползотворяване на отпадъци, рециклиращата индустрия и администрацията. По време на събитието бяха представени изградената платформа за кръгова икономика, нейните функционалности, ползи, предимства и възможности.

Уеб:
https://www.cemis.bg/
https://magisterium.bg/bg/

Facebook:
https://www.facebook.com/cemis.bg
https://www.facebook.com/Magisterium.Ltd
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magisterium-ltd/

Вашият коментар