Въпросници за събиране на информация

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара

Във връзка с изграждането на „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, моля да отделите 5 минути от времето си за попълване на приложения въпросник.

За представители на бизнеса, моля, използвайте следния линк: https://forms.gle/jFxXyUXBm2qJAtxx7

За представители на неправителствения сектор, моля, използвайте следния линк: https://forms.gle/EqwzBFD2CRfdous97

Вашето мнение е важно за нас.
Благодарим Ви за съдействието!

Вашият коментар