Помогнете ни да си изберем лого на информационната платформа за кръгова икономика!

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Вижте разработените варианти на лого тук https://forms.gle/UUrr2egN2SjzvAFE6 и #гласувайте за това, което най-много ви харесва.

Повече информация за проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ можете да намерите тук: https://magisterium.bg/home/projects/bg0036/

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз.

Вашият коментар