Интервю по Програма „Хоризонт“ на БНР за разрастването на информационна платформа CEMIS

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Интервю по Програма „Хоризонт“ на БНР за разрастването на информационна платформа CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Интервюто чуйте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Geu9dWQ4akU

Вашият коментар