Новини за CEMIS

Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

More and more often we need certain goods, which we will use for a very short time. These goods cost a lot and take a lot of space. Even if we can afford them, we often wonder where to put…

Прочети повече Икономика на споделянето – да наемем, вместо „да си вземем“

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския ...

Прочети повече Обучителен филм за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта. Участие в конференцията ще вземат:- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;- инж. Георги Зашев

Прочети повече ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Представиха официално резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на платформата за кръгова икономика CEMIS.BG На публично събитие в Национален пресклуб БТА бяха представени резултатите и постигнатия ефект след публичното пускане в експлоатация на CEMIS...

Прочети повече Информационната платформа CEMIS се разраства и в други общини в страната

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

ПОКАНА Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от ...

Прочети повече Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG