Новини за CEMIS

Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Г-н Калчев беше поканен от организаторите да представи „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ като добър пример за новофинансиран проект по ОПОС за споделена платформа за управление на отпадъците. Вижте представянето на проекта ...

Прочети повече Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Въпросници за събиране на информация

Във връзка с изграждането на „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, моля да отделите 5 минути от времето си ...

Прочети повече Въпросници за събиране на информация

Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

Считано от 12.10.2020 г. е сформиран екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.“ Екипът включва ...

Прочети повече Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

МАГИСТЕРИУМ ООД имаше удоволствието да подпише на 03/08/2020 г. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“, подкрепен от ЕФРР на Европейски съюз. Разработването на пилотен демонстрационен модел ...

Прочети повече BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика