Новини за CEMIS

МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2 по проект №BG16M1OP002-2.009-0036. Експертите на проекта разработват информационна платформа, която ще съчетава пространствена и не- пространствени данни ...

Прочети повече МАГИСТЕРИУМ ООД започна работа по разработване и интегриране на пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика, свързан с Дейност №2.

Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Екипът на МАГИСТЕРИУМ ООД изготви и публикува доклад за изпълнението на Дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“ по проект №BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 “, ...

Прочети повече Доклад по дейност 1 „Подготовка на експертни анализи и изследвания“.

Встъпителна конференция по проект BG0036

На 17 декември се проведе онлайн встъпителна конференция по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Събитието привлече участници от всички целеви групи ...

Прочети повече Встъпителна конференция по проект BG0036

Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Г-н Калчев беше поканен от организаторите да представи „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ като добър пример за новофинансиран проект по ОПОС за споделена платформа за управление на отпадъците. Вижте представянето на проекта ...

Прочети повече Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Въпросници за събиране на информация

Във връзка с изграждането на „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, моля да отделите 5 минути от времето си ...

Прочети повече Въпросници за събиране на информация