Рециклиращо училище. Учители за чиста природа.

КРАТКО ОПИСАНИЕ
„Рециклиращо училище. Учители за чиста природа“ е платформа за професионално ползване от учителите на ученици от 1 до 12 клас.
Платформата осигурява учебни материали, свързани с темите разделно събиране, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Носител на идеята

ЕКОПАК България АД

Година на внедряване

N/A

Вижте повече

Сподели тази страница