Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
ПОКАНА

Invitation to the official event to present the results and the effect after the public launch of CEMIS.BG

Официално представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS –
информационна платформа за кръгова икономика, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.


Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официалното събитие за представяне на резултатите и ефекта след публичното пускане в експлоатация на CEMIS.BG – информационна платформа за кръгова икономика. На събитието ще бъдат представени резултатите и ефекта два месеца след публикуване на платформата в публичното пространство. Ще бъдат изнесени данни и информация за броя на потребителите, до които тя е достигнала от момента на нейното официално пускане в експлоатация, за активността на потребителите и взаимодействието с тях. Екипът на проекта ще разкрие данни за бъдещите планове за разрастването и разширяването на платформата с нови данни и функционалност, за включването на нови общини в нея и за новите предложения за партньорства.

Участници:
инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
инж. Георги Зашев – Специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
Модератор на събитието: Елица Христова – служител „Информация и комуникация“.

Събитието ще се състои на 16.12.2021 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.
Регистрация за участие: https://forms.gle/NyqaQz3Ta7tM6CpN7

Събитието е отворено за медиите и широката общественост. Няма ограничение в броя на участниците от една организация.

Повече информация за проекта можете да намерите на: https://www.cemis.bg/ и https://magisterium.bg/bg/home/projects/bg0036/

Вашият коментар