Ръководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Г-н Калчев беше поканен от организаторите да представи "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика" като добър пример за новофинансиран проект по ОПОС за споделена платформа...

Продължи ЧетенетоРъководителят на проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 Цветомир Калчев взе участие в събитието „Споделени платформи“ към проект REDUCES, Interreg Europe.

Въпросници за събиране на информация

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

Във връзка с изграждането на проект №BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз...

Продължи ЧетенетоВъпросници за събиране на информация

Назначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

От 12 октомври 2020 г. е сформиран екипът на "МАГИСТЕРИУМ" ООД за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",...

Продължи ЧетенетоНазначен екип по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.”, съфинансиран от ЕФРР на Европейския съюз

BG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика

 • Автор на публикацията:
 • Категория публикации:За CEMISНовини
 • Публикувайте коментари:0 Коментара

МАГИСТЕРИУМ ООД има удоволствието да подпише Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.009-0036-C01 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020 г.", подкрепена от ЕФРР на Европейския съюз.

Продължи ЧетенетоBG16M1OP002-2.009-0036-C01 Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика