ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“.

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара


Събитието има за цел да представи планираните дейности и постигнатите резултати в рамките на изпълнението на проекта.

Участие в конференцията ще вземат:

- инж. Цветомир Калчев – ръководител проект;
- инж. Димитринка Калчева – финансов мениджър;
- инж. Георги Зашев – специалист „Информационно-комуникационни технологии“;
- Виктория Белоконска – експерт „Tретиране на отпадъци“;
- Мариета Караникова – експерт „Управление на отпадъците“;
- Здравка Виденова – специалист „специалист „Информационно-комуникационни технологии“.

Модератор на събитието: Елица Христова – експерт „Информация и комуникация“.

Конференцията ще се проведе на 12 януари 2022 г. от 11:00 ч. в Национален пресклуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49 и онлайн в платформата Zoom.

Моля, заявете Вашето участие до 18:00 ч. на 11 януари 2022 г. като попълните следната регистрационна форма: https://forms.gle/65PHNFNwhEYfe2sZA
След регистрация ще получите линк за достъп до онлайн конференцията.

Вашето участие е важно за нас!

Вашият коментар