Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS

  • Автор на публикацията:
  • Категория публикации:За CEMIS / Новини
  • Публикувайте коментари:0 Коментара
Видеоклип за информационна платформа за кръгова икономика CEMIS, създадена от МАГИСТЕРИУМ ООД по проект № BG16M1OP002-2.009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Видеоклипът има за цел да популяризира ползите, възможностите и целите на информационната платформа, да достигне до целевите групи и широката общественост и да насърчи включването на общността и активното й използване.

Видеоклипът вижте тук:

Кратко видео за платформа CEMIS

Вашият коментар